Vi har förut pratat om vad som är konst och vad som inte är det. Och vem som egentligen har rätten att kalla sig konstnär och skapa konst. Vad vi kom fram till är att konst blir det när någon skapar något och visar upp som andra ser. Vare sig det är något bra eller något dåligt ligger i betraktarens ögon. Men, något man inte kan komma ifrån är att konst väcker upp känslor – vare sig vi vill det eller inte.

Vi känner för att vi är människor

Konst rör upp känslor och det mest fantastiska är att innan vi ser en videoinstallation eller en tavla så vet vi inte med hundra procent hur vi kommer att reagera. Varför vi reagerar på konst är för att man leker med känslor, något som är universellt och som alla har. Vi människor är experter på att skjuta bort våra känslor. Men de finns alltid där inom oss och beroende på vad vi ställs inför så kan de mest gamla och förträngda minnena dyka fram. Att framkalla känslor är exakt vad det handlar om och det är intressant vilka olika typer av känslor olika människor kan få genom att se ett verk beroende på vad de har för utgångspunkt och tidigare erfarenheter.

Genom att möta konst så möter vi även oss själva. Och i dagens samhälle då vi rusar fram genom livet är det allt viktigare att stanna upp och känna efter. Gör vi det får vi större kontroll över vårt liv, och kanske inte blir lika chockad när vi ser ett verk och tårarna börjar falla ner för kinderna och vi förstår inte varför.